fbpx

Zdecydowana większość domów budowanych w Danii, wykonywana jest przez profesjonalne firmy budowlane. Bardzo niewiele domów powstaje tzw. metodą gospodarczą, w której część prac budowalnych wykonuje właściciel nieruchomości z ewentualną pomocą rodziny czy znajomych. Decydując się na samodzielną budowę domu, należy jednak rozważyć fakt, że sprzedaż takiego domu w przyszłości może okazać się trudniejsza. Decydując się na usługi firmy budowalnej, większość formalności załatwia za nas ta firma.

projekt

Samodzielna budowa
Budowę domu należy rozpocząć od złożenia wniosku o pozwolenie na budowę, które uzyskuje się we właściwej kommune. Uzyskanie pozwolenia jest wymagane przy budowie obiektu mieszkalnego – należy wówczas złożyć wniosek wraz z wymaganą dokumentacją i nie można rozpocząć prac budowlanych przed uzyskaniem pozwolenia. Złożenie wniosku o pozwolenie na budowę wraz z wymaganą dokumentacją, jest obowiązkiem osoby, rozpoczynającej budowę.

Czytaj również: Pozwolenie na budowę

Zakończenie budowy wiąże się z obowiązkiem przygotowania i złożenia wielu dokumentów, potwierdzających, że budynek spełnia przepisy określone w duńskim prawie.

Dokumentacja końcowa budowy dotyczy m. in. konstrukcji budynku, elektryki, instalacji sanitarnych itp. Dopuszczenie do użytkowania niektórych instalacji wymaga zatwierdzenia przez uprawnioną osobę, np. elektryka.

Samodzielna budowa domu przez kogoś, kto nie ma doświadczenia budowlanego, może okazać się niezwykle skomplikowana. Oprócz samej budowy, należy wypełnić i dostarczyć do kommune wiele dokumentów, rysunków i planów. W wielu przypadkach i tak trzeba skorzystać z pomocy specjalisty, np. elektryka, który często za zatwierdzenie instalacji pobiera taką samą opłatę jak za jej wykonanie.
Sprzedaż nieruchomości, wybudowanej metodą gospodarczą w przyszłości może okazać się trudniejsza albo wiązać się ze znaczącym obniżeniem ceny, ponieważ większość potencjalnych nabywców podchodzi nieufnie do takich inwestycji, nawet jeśli wykonawca posiada wiedzę i doświadczenie budowlane.

Profesjonalna firma budowlana
W przypadku korzystania z usług firmy budowlanej, wszystkie formalności związane z budową, zwykle przejmuje ta firma.

1. Projekt
Firmy budowlane posiadają swoje projekty domów, które oferują klientom. Nic nie stoi jednak na przeszkodzie aby przedstawić firmie inny projekt albo poprosić o zindywidualizowanie standardowego projektu i dopasowanie go do potrzeb swojej rodziny.
Już na etapie wyboru projektu, należy pamiętać aby dopasować styl budynku do wymogów lokalnego planu zagospodarowania przestrzennego (dotyczy wyglądu zewnętrznego) a także aktualnych trendów architektonicznych w okolicy – zarówno wewnątrz jak i z zewnątrz. Ma to znaczenie głównie w przyszłości, gdy będziemy zmuszeni sprzedać naszą nieruchomość.

2. Kupno działki
Działka może być zakupiona od prywatnej osoby, firmy, kommune albo firmy budowlanej, która będzie wykonawcą.
Należy pamiętać o dokonaniu formalności, związanych z przygotowaniem i zarejestrowaniem aktu notarialnego. Zwykle to umowa kupna-sprzedaży określa, kto zajmuje się sporządzeniem dokumentacji.

3. Umowa
Firmy budowlane zwykle zawierają ze swoimi klientami dwa rodzaje umów:

• umowa na budowę domu
• umowa na kupno działki i rejestrację aktu notarialnego (jeśli nie mamy jeszcze działki)

Podczas procesu budowy domu można sprawdzać na bieżąco czy wszystko przebiega zgodnie z projektem i naszymi oczekiwaniami, czy budowa odbywa się zgodnie z planem i w odpowiednim czasie.
Umowy z firmą budowlaną powinny być skonsultowane z adwokatem, który sprawdzi umowy pod kątem prawidłowości i zakresu obowiązków i gwarancji, jakie firma budowlana ma wobec swojego klienta.

4. Odbiór domu – gennemgang af huset
Po zakończeniu budowy, należy przeprowadzić odbiór domu wraz z reprezentantem wykonawcy. Podczas tej procedury można zgłaszać wszystkie zastrzeżenia i uwagi dotyczące budynku i jego wykonania.
Zwykle to właśnie podczas odbioru domu i zakończenia inwestycji, mogą pojawić się problemy związane z niedomówieniami i brakiem odpowiednich zapisów w umowie, dotyczących odpowiedzialności wykonawcy.
Firmy budowlane udzielają gwarancji wykonawczej na okres od kilku do kilkunastu lat. Zakres odpowiedzialności gwarancyjnej określają ogólne przepisy prawa. W umowie można oczywiście rozszerzyć ten zakres.

Decydując się na skorzystanie z usług firmy budowlanej w Danii, mamy pewność, że budowa odbędzie się zgodnie z przepisami duńskiego prawa budowlanego i jeśli decydujemy się na standardowy projekt, również bardzo szybko. Załatwienie większości formalności także bierze na siebie właśnie wykonawca.
Z drugiej strony, firmy budowlane mogą wykorzystać niewiedzę i brak doświadczenia swoich klientów, przy sporządzaniu umowy i wprowadzić niekorzystne dla nich postanowienia albo ograniczyć swoje obowiązki. Dlatego warto przesłać umowę wykonawczą adwokatowi, który sprawdzi umowę pod kątem jej prawidłowości i będzie mógł zaproponować zmiany, w przypadku niekorzystnych zapisów.

1000 Znaków do wykorzystania


Polecamy

Nota prawna

Wydawcą serwisu Dom w Danii jest kancelaria prawna Advokat Thomas Refning Poulsen z siedzibą w Herning w Danii. Serwis Dom w Danii ma charakter informacyjny i nie zastępuje porady prawnej, opartej na ocenie indywidualnej sytuacji osób zainteresowanych i użytkowników Serwisu.
Wydawca serwisu dokłada wszelkich starań aby zawarte w Serwisie informacje były rzetelne i zgodne z aktualnym stanem prawnym oraz sytuacją na rynku nieruchomości w Danii.
Korzystanie z serwisu Dom w Danii jest dobrowolne, powszechne i bezpłatne. Wydawca serwisu nie ponosi odpowiedzialności za konsekwencje decyzji podejmowanych przez użytkowników Serwisu lub osoby trzecie, na podstawie zamieszczonych na stronie Serwisu artykułów, zgromadzonych danych, wyrażanych opinii i komentarzy i związanych z wykorzystaniem treści udostępnionych w Serwisie.
Jeśli nie zaznaczono inaczej Wydawca Serwisu jest właścicielem i twórcą wszystkich treści zamieszczonych w Serwisie. Wydawca Serwisu nie wyraża zgody na kopiowanie i rozpowszechnianie treści, zamieszczonych w Serwisie w celach komercyjnych.
Początek strony