fbpx

Jeśli planujesz większe zmiany w swojej nieruchomości, polegające na wybudowaniu nowych budynków, zmianie powierzchni lub znaczących zmianach konstrukcyjnych, musisz uzyskać pozwolenie na budowę. Samo złożenie wniosku odbywa się online, ale trzeba pamiętać o dołączeniu szeregu dokumentów i informacji.

arkitekt

Wniosek o pozwolenie na budowę należy złożyć:
-jeśli planujesz budowę nowego domu całorocznego lub domku letniskowego
-jeśli planujesz budowę garażu, budynku gospodarczego, jeśli wspólna powierzchnia budynków pomocniczych istniejących i planowanych przekracza 50 m2
-jeśli planujesz zmiany, które są niezgodne z planem zagospodarowania przestrzennego, prawem budowlanym lub powierzchnia wszystkich budynków na nieruchomości przekracza dozwoloną prawem liczbę
-planujesz budowę piętra, aneksu, strychu, pokoju, balkonu itp.
-planujesz dokonanie dużych zmian w budynku, przebudowy łazienki/toalety, piwnicy, które wpływają na zmianę powierzchni
-zmiany przeznaczenia pomieszczeń
-w przypadku mieszkania, zezwolenia wymagają zmiany, polegające na przemieszczaniu pomieszczeń (np. łazienki, kuchni itp.), ścian lub drzwi, które powodują zmiany w konstrukcji.

Jak złożyć wniosek?
Wniosek o pozwolenie na budowę można złożyć poprzez stronę: Byg- og Miljø, za pomocą NemID. Do wniosku należy dołączyć szereg dokumentów i informacji. 

Co powinien zawierać wniosek?
-plan sytuacyjny, który pokazuje lokalizację nowego budynku/konstrukcji, wraz z budynkami już istniejącymi,
-jeśli jest to zasadne, plan drenażu i odprowadzania wody z nowego budynku
-rysunek techniczny budynku/konstrukcji, z podanymi wymiarami
-rysunek fasady budynku/konstrukcji z każdej strony
-rysunek przekroju budynku/konstrukcji, z wymiarami
-w przypadku specjalnych i bardziej skomplikowanych konstrukcji, podaje się wszystkie szczegóły, związane z izolacją, ogrzewaniem, konstrukcją dachu, ścian itp., 
-informacje dotyczące materiałów, z których ma być wykonana konstrukcja i instalacji
Po zakończeniu budowy, należy przesłać do kommune także dokumentację związaną z obliczeniem strat ciepła, obciążenia i nośności ścian, zmianami terenu.

Opłata za prowadzenie sprawy
Każda kommune samodzielnie ustala wysokość opłaty za prowadzenie sprawy budowlanej.

Czas załatwienia sprawy
Czas załatwienia sprawy zależy od kommune. W niektórych może to być kilka-, kilkanaście dni, w innych kilka miesięcy. Jeśli budowa wymaga uzyskania specjalnego zezwolenia, czas oczekiwania może się wydłużyć.

Odwołanie od decyzji negatywnej
Jeśli otrzymałeś decyzję negatywną, możesz odwołać się do Statsforvaltningen w swoim regionie, w ciągu 4 tygodni od otrzymania decyzji.

Budowa bez zezwolenia
W przypadku budowy bez zezwolenia, kommune może nałożyć grzywnę, a w najgorszym wypadku nakazać rozbiórkę budynku. Może się to stać, w przypadku, gdy konstrukcja została wybudowana np. niezgodnie z prawem budowlanym lub planem zagospodarowania przestrzennego.

Czytaj także: Pozwolenie na budowę a zawiadomienie o budowie

Źródło: bolius.dk

1000 Znaków do wykorzystania


Polecamy

Nota prawna

Wydawcą serwisu Dom w Danii jest kancelaria prawna Advokat Thomas Refning Poulsen z siedzibą w Herning w Danii. Serwis Dom w Danii ma charakter informacyjny i nie zastępuje porady prawnej, opartej na ocenie indywidualnej sytuacji osób zainteresowanych i użytkowników Serwisu.
Wydawca serwisu dokłada wszelkich starań aby zawarte w Serwisie informacje były rzetelne i zgodne z aktualnym stanem prawnym oraz sytuacją na rynku nieruchomości w Danii.
Korzystanie z serwisu Dom w Danii jest dobrowolne, powszechne i bezpłatne. Wydawca serwisu nie ponosi odpowiedzialności za konsekwencje decyzji podejmowanych przez użytkowników Serwisu lub osoby trzecie, na podstawie zamieszczonych na stronie Serwisu artykułów, zgromadzonych danych, wyrażanych opinii i komentarzy i związanych z wykorzystaniem treści udostępnionych w Serwisie.
Jeśli nie zaznaczono inaczej Wydawca Serwisu jest właścicielem i twórcą wszystkich treści zamieszczonych w Serwisie. Wydawca Serwisu nie wyraża zgody na kopiowanie i rozpowszechnianie treści, zamieszczonych w Serwisie w celach komercyjnych.
Początek strony