fbpx

Sporządzenie lub zmiana testamentu powinna nastąpić zawsze w przypadku ważnego wydarzenia w naszym życiu, jak zawarcie małżeństwa, rozwód, separacja, pojawienie się nowego członka rodziny, nabycie nieruchomości. Małżonkowie oraz partnerzy mogą przygotować testament wspólnie. 

testament1

Zlecenie przygotowania testamentu prawnikowi, gwarantuje jego prawidłowość, ważność oraz uwzględnienie wszystkich ważnych aspektów związanych z dziedziczeniem. Prawnik sporządzający testament jest też najczęściej jego wykonawcą i czuwa nad tym aby wszystkie sprawy zostały załatwione z uwzględnieniem obowiązujących przepisów prawa, więzi rodzinnych, ale co najważniejsze, z wolą testatora.

Nawet nie posiadając wielkiego majątku, mieszkając w Danii, naprawdę warto sporządzić testament, przede wszystkim po to aby rozporządzić tym co posiadamy według własnego uznania ale także po to, aby zaoszczędzić w przyszłości problemów naszym bliskim.

Oto kilka najważniejszych powodów: 

1. Jeśli nie jesteś w związku małżeńskim a chcesz zabezpieczyć swojego partnera. W przypadku braku testamentu, wszystko dziedziczą tylko dzieci (w przypadku ich braku—rodzice, a gdy również oni nie żyją, pozostałe dzieci rodziców, czyli rodzeństwo, także przyrodnie). Nie umniejszając praw dzieci do spadkobrania, brak testamentu może powodować poważne trudności finansowe dla żyjącego partnera, który najczęściej także znacznie przyczynia się do utrzymania rodziny i powiększania jej zasobów i powinien mieć swój udział we wspólnie zgromadzonym majątku;

2. Jeśli masz dzieci z poprzedniego związku. Tylko sporządzenie testamentu gwarantuje, że podział majątku pomiędzy dzieci spadkodawcy, nastąpi zgodnie z jego wolą;

3. Jeśli chcesz ograniczyć rozporządzanie majątkiem przez dzieci, do osiągnięcia przez nie określonego wieku;

4. Jeśli chcesz przekazać określonemu spadkobiercy część lub całość majątku jako majątek odrębny. Majątek ten spadkobierca zatrzymuje dla siebie i nie podlega on podziałowi w przypadku np. rozwodu;

5. Jeśli jesteś jedynakiem, nie posiadasz dzieci, małżonka i nie chcesz aby państwo odziedziczyło Twój majątek, bowiem w razie braku spadkobierców i testamentu, majątek zmarłego przechodzi na własność państwa duńskiego;

6. Jeśli chcesz przekazać część majątku dalszym krewnym, przyjaciołom, organizacjom lub innym osobom lub podmiotom;

7. Jeśli chcesz zadecydować o podziale swojego majątku samodzielnie, inaczej niż wynika to z przepisów duńskiego prawa;

8. Jeśli chcesz zabezpieczyć sprawy, związane z opieką nad dziećmi. W tym przypadku jednak wola spadkodawcy nie jest bezwzględnie przestrzegana, ponieważ odpowiednie służby państwowe, uwzględniają przede wszystkim interes dziecka.

Koszt zarejestrowania testamentu w rejestrze testamentów to 300 DKK.

Warto zainwestować w sporządzenie tego dokumentu aby zapobiec komplikacjom w przyszłości a zatrudnienie prawnika do przygotowania testamentu, gwarantuje prawidłowość tego dokumentu oraz to, że będzie on działał w najlepszym interesie swojego zleceniodawcy.
Jeśli chcesz sporządzić prawidłowy testament i dowiedzieć się szczegółów, skontaktuj się z nami za pomocą formularza kontaktowego lub zadzwoń.

1000 Znaków do wykorzystania


Polecamy

Nota prawna

Wydawcą serwisu Dom w Danii jest kancelaria prawna Advokat Thomas Refning Poulsen z siedzibą w Herning w Danii. Serwis Dom w Danii ma charakter informacyjny i nie zastępuje porady prawnej, opartej na ocenie indywidualnej sytuacji osób zainteresowanych i użytkowników Serwisu.
Wydawca serwisu dokłada wszelkich starań aby zawarte w Serwisie informacje były rzetelne i zgodne z aktualnym stanem prawnym oraz sytuacją na rynku nieruchomości w Danii.
Korzystanie z serwisu Dom w Danii jest dobrowolne, powszechne i bezpłatne. Wydawca serwisu nie ponosi odpowiedzialności za konsekwencje decyzji podejmowanych przez użytkowników Serwisu lub osoby trzecie, na podstawie zamieszczonych na stronie Serwisu artykułów, zgromadzonych danych, wyrażanych opinii i komentarzy i związanych z wykorzystaniem treści udostępnionych w Serwisie.
Jeśli nie zaznaczono inaczej Wydawca Serwisu jest właścicielem i twórcą wszystkich treści zamieszczonych w Serwisie. Wydawca Serwisu nie wyraża zgody na kopiowanie i rozpowszechnianie treści, zamieszczonych w Serwisie w celach komercyjnych.
Początek strony