fbpx

eu

Polscy obywatele, którzy chcą kupić nieruchomość w Danii mogą to zrobić po spełnieniu określonych przez prawo warunków. Nie ma konieczności przebywania w Danii przez określony czas.

Zakup nieruchomości w Danii może nastąpić po spełnieniu następujących warunków:

1. kupujący jest obywatelem jednego z państw członkowskich UE lub obszaru EOG i
2. jest on zatrudniony na terenie Danii lub samozatrudniony
lub
3. posiada zezwolenie na pobyt – tzw. opholdsdokument/opholdsbevis, otrzymywany z urzędu Statsforvaltningen;
Zakupienie nieruchomości w każdym przypadku musi nastąpić w celu stałego zamieszkania w niej – nie dopuszcza się zakupu nieruchomości w celach rekreacyjnych lub do dalszej odsprzedaży (bez zamiaru stałego zamieszkania w niej).

Obywatel państwa członkowskiego UE może uzyskać opholdsdokument/opholdsbevis jeśli:

1. jest pracownikiem - podejmuje pracę zarobkową w Danii;
2. jest samozatrudniony, czyli podejmuje samodzielną i niezależną działalność gospodarczą;
3. jest studentem – osobą korzystającą w Danii z prywatnego lub publicznego systemu edukacji i uprawnioną do otrzymania stypendium studenckiego. Osoby takie muszą wykazać posiadanie wystarczających środków na utrzymanie się aby nie stanowiły obciążenia dla duńskiego systemu społecznego;
4. jeśli nie spełnia wczesniejszych warunków, posiada środki wystarczające do utrzymania się w Danii aby nie stanowić obciążenia dla duńskiego systemu społecznego, zgodnie z duńską ustawą o aktywnej polityce socjalnej. Każda sprawa jest rozpatrywana indywidualnie ale zwykle jest to kwota odpowiadająca wartości kontanthjælp w Danii.

1000 Znaków do wykorzystania


Polecamy

Nota prawna

Wydawcą serwisu Dom w Danii jest kancelaria prawna Advokat Thomas Refning Poulsen z siedzibą w Herning w Danii. Serwis Dom w Danii ma charakter informacyjny i nie zastępuje porady prawnej, opartej na ocenie indywidualnej sytuacji osób zainteresowanych i użytkowników Serwisu.
Wydawca serwisu dokłada wszelkich starań aby zawarte w Serwisie informacje były rzetelne i zgodne z aktualnym stanem prawnym oraz sytuacją na rynku nieruchomości w Danii.
Korzystanie z serwisu Dom w Danii jest dobrowolne, powszechne i bezpłatne. Wydawca serwisu nie ponosi odpowiedzialności za konsekwencje decyzji podejmowanych przez użytkowników Serwisu lub osoby trzecie, na podstawie zamieszczonych na stronie Serwisu artykułów, zgromadzonych danych, wyrażanych opinii i komentarzy i związanych z wykorzystaniem treści udostępnionych w Serwisie.
Jeśli nie zaznaczono inaczej Wydawca Serwisu jest właścicielem i twórcą wszystkich treści zamieszczonych w Serwisie. Wydawca Serwisu nie wyraża zgody na kopiowanie i rozpowszechnianie treści, zamieszczonych w Serwisie w celach komercyjnych.
Początek strony