fbpx

W Danii płacone są dwa podatki od nieruchomości:
1. Ejendomsværdiskat (podatek od wartości nieruchomości) - płacony do budżetu państwowego, który obliczany jest od wartości nieruchomości.
2. Ejendomsskat (podatek gruntowy - grundskyld) - płacony do budżetu gminy (kommune), w której znajduje się działka; obliczany jest od wartości gruntu.

SKAT

Publiczna wycena nieruchomości (wartość nieruchomości) - den offentlige ejendomsvurdering
Publiczna, oficjalna wartość (wycena) nieruchomości (zarówno budynków – ejendomsværdi, jak i samych gruntów - grundværdi) ustalana jest co kilka lat przez urząd skarbowy – SKAT.
W założeniu czynnikami wpływającymi na publiczną wycenę nieruchomości powinny być: wielkość nieruchomości, rok budowy, kondycja, lokalizacja i średnie ceny sprzedaży nieruchomości w poprzednich latach w danej lokalizacji.
Faktycznie jednak głównym kryterium publicznej wyceny nieruchomości są średnie ceny nieruchomości w danej okolicy, w określonym czasie. Publiczna wartość nieruchomości może różnić się od faktycznej wartości nieruchomości, czyli ceny sprzedaży nieruchomości.
Jeśli właściciel nieruchomości nie zgadza się z publiczną wartością nieruchomości, może złożyć odwołanie. W przypadku nieruchomości, których wartość została oszacowana przed 1.10.2011 r., nie ma możliwości odwołania.
Informacja o zmianie właściciela nieruchomości (np. w związku ze sprzedażą) przekazywana jest automatycznie do SKAT poprzez zmiany w rejestrze nieruchomości (tinglysningsretten).

Ejendomsværdiskat
Wysokość podatku od wartości nieruchomości zależy od wartości nieruchomości i obliczana jest zgodnie z wzorem:

  • do 3.040.000 DKK wartości nieruchomości – podatek wynosi 1% tej wartości
  • powyżej 3.040.000 DKK wartości nieruchomości – podatek wynosi 3% tej wartości

Wyróżnia się kilka wartości, które są brane pod uwagę przy obliczaniu ejendomsværdiskat. I tak:

1. wartość nieruchomości na dzień 1 stycznia 2001 plus 5% tej wartości
2. wartość nieruchomości na dzień 1 stycznia 2002
3. wartość nieruchomości na dzień 1 października 2011 minus 2,5% tej wartości

W przypadku nieruchomości wybudowanych po 1 października 2011 roku, urząd skarbowy indywidualnie ustala wartość nieruchomości, zwykle wybierając trzeci w powyższych wskaźników.
SKAT sam wybiera metodę oszacowania wartości nieruchomości i wylicza podatek, który następnie umieszcza w corocznym zeznaniu podatkowym podatnika – årsopgørelse.
Prawo przewiduje kilka wyjątków, jeśli chodzi o wysokość podatku od wartości nieruchomości – m. in. osoby powyżej 65 roku życia lub wdowcy/wdowy zapłacą niższy podatek.

Ejendomsskat
Podatek gruntowy (grundskyld) jest to podatek obliczany od wartości samej ziemi, bez zabudowań.
O ostatecznej wysokości podatku dla konkretnej działki, decydują władze gminy (kommune), w której znajduje się grunt. Wysokość stawek kształtuje się w przedziale od 16 do 34 promili.
Za podstawę opodatkowania przyjmuje się mniejszą z dwóch poniższych wartości:

  • aktualna oficjalna wartość gruntu lub
  • wartość gruntu w poprzednich latach powiększona o grundskatteloftet, tj. określoną przez rząd stawkę (pomiędzy 3 a 7 %).

Podatek gruntowy obliczany jest przez kommune. Informacja o podatku do zapłaty wysyłana jest do właścicieli nieruchomości raz w roku (ejendomsskattebillet) i zwykle kwota podatku do zapłaty podzielona jest na dwie raty.


Źródło: skat.dk, borger.dk

1000 Znaków do wykorzystania


Polecamy

Nota prawna

Wydawcą serwisu Dom w Danii jest kancelaria prawna Advokat Thomas Refning Poulsen z siedzibą w Herning w Danii. Serwis Dom w Danii ma charakter informacyjny i nie zastępuje porady prawnej, opartej na ocenie indywidualnej sytuacji osób zainteresowanych i użytkowników Serwisu.
Wydawca serwisu dokłada wszelkich starań aby zawarte w Serwisie informacje były rzetelne i zgodne z aktualnym stanem prawnym oraz sytuacją na rynku nieruchomości w Danii.
Korzystanie z serwisu Dom w Danii jest dobrowolne, powszechne i bezpłatne. Wydawca serwisu nie ponosi odpowiedzialności za konsekwencje decyzji podejmowanych przez użytkowników Serwisu lub osoby trzecie, na podstawie zamieszczonych na stronie Serwisu artykułów, zgromadzonych danych, wyrażanych opinii i komentarzy i związanych z wykorzystaniem treści udostępnionych w Serwisie.
Jeśli nie zaznaczono inaczej Wydawca Serwisu jest właścicielem i twórcą wszystkich treści zamieszczonych w Serwisie. Wydawca Serwisu nie wyraża zgody na kopiowanie i rozpowszechnianie treści, zamieszczonych w Serwisie w celach komercyjnych.
Początek strony