fbpx

Kupno nieruchomości na aukcji może być na pierwszy rzut oka atrakcyjne pod względem finansowym ale należy zwrócić uwagę na kilka ważnych aspektów tej transakcji.

tvangsauktion

Kupując zadłużoną nieruchomość na licytacji należy wiedzieć, że:

  • Nieruchomość nabywa się bez możliwości reklamacji jej wad
    Oznacza to, że ani sprzedawca ani urząd komorniczy nie może zostać pociągnięty do odpowiedzialności za wady nieruchomości. Nie ma też możliwości zawarcia ubezpieczenia ejerskifteforsikring ani wykonania raportu technicznego. Obowiązuje tutaj zasada: "kupuje się to, co się widzi".
  • Cena zakupu obejmuje nie tylko kwotę oferty, która wygrała licytację ale także tzw. overkurs, størstebeløbet oraz inne opłaty aukcyjne i notarialne, związane ze sporządzeniem nowego aktu notarialnego
    Overkurs dotyczy wierzytelności, które są w pierwszej kolejności do zaspokojenia i dla których jest utworzona hipoteka umowna lub/i przymusowa i ma związek z kursem kredytu. Jest to stawka wyrażona procentowo, której wartość może się zmieniać z dnia na dzień, dlatego nie jest możliwe dokładne jej ustalenie przed rozpoczęciem licytacji.
    Størstebeløbet są to koszty aukcyjne i koszty utrzymania nieruchomości ponoszone przez wierzycieli hipotecznych.
  • Kupujący nie przejmuje długów właściciela nieruchomości/dłużnika

Obejrzyj nieruchomość
Przed przystąpieniem do licytacji sprawdź nieruchomość pod względem technicznym, wynajmij osobę, która zna się na budownictwie i może wskazać wady nieruchomości.
Pomimo tego, że nie ma możliwości reklamacji wadliwej nieruchomości, to kupujący przynajmniej wie na jakie koszty związane z remontem powinien się przygotować.

Zapoznaj się z salgsopstilling
Jest to dokument dołączany do każdej nieruchomości, w którym znajdziemy wszystkie podstawowe informacje - dane techniczne, finansowe, rysunki, zdjęcia, plany itp.

Jak wygląda licytacja?
Licytacja odbywa się w sądzie, właściwym ze względu na położenie nieruchomości.
Informacja o licytacji ogłaszana jest w dzienniku urzędowym statstidende.dk, z wyprzedzeniem. Osoby zainteresowane mają możliwość zapoznania się z dokumentacją a także obejrzenia nieruchomości.
Może się zdarzyć, że aukcja zostanie odwołana w ostatniej chwili, ponieważ dłużnik uregulował zadłużenie lub ktoś inny kupił nieruchomość po wyższej cenie niż kwota licytacji, dlatego najlepiej upewnić się dzień przed licytacją lub w tym samym dniu czy aukcja odbędzie się.

Co do zasady odbywają się przynajmniej dwie aukcje.
Ten kto złożył najwyższą ofertę na pierwszej aukcji, jest związany tą ofertą do kolejnej aukcji i jeśli na drugiej aukcji pierwsza oferta nie zostanie przebita, jest ona wiążąca.
Już na pierwszej aukcji, ten kto ją wygrał musi złożyć zabezpieczenie, i to w momencie zakończenia aukcji. Dlatego bardzo ważne jest posiadanie gotówki przy sobie albo na koncie bankowym, z którego można szybko zrobić przelew. Informację o przewidywanej wysokości zabezpieczenia można znaleźć w salgsopstilling

Sprzedając dalej nieruchomość nabytą na aukcji, nowy właściciel ponosi już normalną odpowiedzialność za wady budynku i nie może się powoływać na to, że sam nabył nieruchomość bez gwarancji.
Może natomiast sporządzić raporty techniczne i na tej podstawie zaoferować ubezpieczenie ejerskifteforsikring kupującemu.

Czytaj też: Raporty techniczne - tilstandsrapport i elinstallationsrapport

Zakup domu na aukcji nie jest standardową procedurą i wiąże się z wieloma zasadami, dlatego przed zakupem domu na aukcji warto poprosić o opinię i pomoc adwokata.

1000 Znaków do wykorzystania


Polecamy

Nota prawna

Wydawcą serwisu Dom w Danii jest kancelaria prawna Advokat Thomas Refning Poulsen z siedzibą w Herning w Danii. Serwis Dom w Danii ma charakter informacyjny i nie zastępuje porady prawnej, opartej na ocenie indywidualnej sytuacji osób zainteresowanych i użytkowników Serwisu.
Wydawca serwisu dokłada wszelkich starań aby zawarte w Serwisie informacje były rzetelne i zgodne z aktualnym stanem prawnym oraz sytuacją na rynku nieruchomości w Danii.
Korzystanie z serwisu Dom w Danii jest dobrowolne, powszechne i bezpłatne. Wydawca serwisu nie ponosi odpowiedzialności za konsekwencje decyzji podejmowanych przez użytkowników Serwisu lub osoby trzecie, na podstawie zamieszczonych na stronie Serwisu artykułów, zgromadzonych danych, wyrażanych opinii i komentarzy i związanych z wykorzystaniem treści udostępnionych w Serwisie.
Jeśli nie zaznaczono inaczej Wydawca Serwisu jest właścicielem i twórcą wszystkich treści zamieszczonych w Serwisie. Wydawca Serwisu nie wyraża zgody na kopiowanie i rozpowszechnianie treści, zamieszczonych w Serwisie w celach komercyjnych.
Początek strony