fbpx

Podnajmując mieszkanie lub jego część innej osobie, należy wiedzieć jakie obowiązki wobec właściciela mieszkania, spoczywają na osobie, która jest głównym wynajmującym lokal. Generalnie, ponosi ona odpowiedzialność wobec właściciela mieszkania za osobę, z którą podpisuje umowę na podnajem. Podnajmującego i właściciela mieszkania nie łączy żaden stosunek prawny.

Kiedy wymagana jest zgoda właściciela mieszkania/domu?
Jeśli chcesz podnająć mniej niż 50% powierzchni mieszkania - nie jest wymagana zgoda właściciela mieszkania. Należy jednak pamiętać, że na każdą osobę musi przypadać jedno pomieszczenie (pokój) a także każdy z lokatorów musi mieć dostęp do kuchni i łazienki.
Jeśli chcesz podnająć więcej niż 50% lub całe mieszkanie, wymagana jest zgoda właściciela mieszkania.

Podnajęcie całego mieszkania
Podnajęcie całego mieszkania może nastąpić na okres nie przekraczający 2 lat w określonych sytuacjach, spowodowanych np. czasową nieobecnością, wyjazdem za granicę do pracy, na studia, chorobą lub inną przyczyną. W przypadku podnajmu całego mieszkania, czynsz i opłaty mogą być odprowadzane bezpośrednio do właściciela mieszkania.
Jeśli podnajem trwa dłużej niż 2 lata albo została zawarta kolejna umowa podnajmu, właściciel mieszkania, może wypowiedzieć umowę podnajmu, a w przypadku dalszego podnajmu, może wypowiedzieć główną umowę najmu.
Właściciel nieruchomości, w której wynajmujesz mieszkanie może sprzeciwić się podnajmowi, jeśli w nieruchomości tej znajduje się mniej niż 13 lokali (które są wynajmowane przez tego właściciela).

Umowa podnajmu
Umowę podnajmu najlepiej jest zawrzeć na piśmie. Umowa ta nie może być sprzeczna z główną umową najmu i ogólnymi przepisami prawa o najmie lokali. Właściciel mieszkania powinien mieć co najmniej kopię umowy podnajmu lub chociaż dane kontaktowe osoby podnajmującej mieszkanie lub jego część.
Warto sporządzić także protokół stanu wynajmowanego pomieszczenia wraz ze zdjęciami.

Odpowiedzialność
Jeśli sam wynajmujesz mieszkanie i podnajmujesz jego część komuś innemu, generalnie ponosisz odpowiedzialność przed właścicielem, za zachowanie tej osoby, także finansową, jeśli osoba ta np. nie opłaci czynszu. Oczywiście nowy lokator/podnajemca powinien wywiązywać się ze swoich obowiązków, zgodnie z umową podnajmu.

Czynsz i depozyt w podnajmie
Nowy lokator, który podnajmuje część mieszkania od wynajmującego już to mieszkanie, wpłaca proporcjonalną do płaconego czynszu, część depozytu - mają tu zastosowanie te same przepisy dotyczące depozytu.

Przeczytaj artykuł: Wszystko o depozycie

Wszelkie rozliczenia czynszu i depozytu, strony umowy podnajmu muszą dokonywać między sobą. W momencie wyprowadzki podnajmujący mieszkanie może żądać zwrotu depozytu (lub jego części) od pierwotnego wynajmującego mieszkanie a nie od właściciela mieszkania. 

1000 Znaków do wykorzystania


Polecamy

Nota prawna

Wydawcą serwisu Dom w Danii jest kancelaria prawna Advokat Thomas Refning Poulsen z siedzibą w Herning w Danii. Serwis Dom w Danii ma charakter informacyjny i nie zastępuje porady prawnej, opartej na ocenie indywidualnej sytuacji osób zainteresowanych i użytkowników Serwisu.
Wydawca serwisu dokłada wszelkich starań aby zawarte w Serwisie informacje były rzetelne i zgodne z aktualnym stanem prawnym oraz sytuacją na rynku nieruchomości w Danii.
Korzystanie z serwisu Dom w Danii jest dobrowolne, powszechne i bezpłatne. Wydawca serwisu nie ponosi odpowiedzialności za konsekwencje decyzji podejmowanych przez użytkowników Serwisu lub osoby trzecie, na podstawie zamieszczonych na stronie Serwisu artykułów, zgromadzonych danych, wyrażanych opinii i komentarzy i związanych z wykorzystaniem treści udostępnionych w Serwisie.
Jeśli nie zaznaczono inaczej Wydawca Serwisu jest właścicielem i twórcą wszystkich treści zamieszczonych w Serwisie. Wydawca Serwisu nie wyraża zgody na kopiowanie i rozpowszechnianie treści, zamieszczonych w Serwisie w celach komercyjnych.
Początek strony