fbpx

Wynajmując komuś swoje mieszkanie/dom (lub jego część) lub podnajmując mieszkanie, które nie jest Twoją własnością, należy wywiązać się z obowiązku zgłoszenia tego faktu do urzędu skarbowego i opłacenia podatku od przychodu. Wysokość podatku i sposób rozliczenia zależy od tego, czy wynajmujesz komuś swoje własne mieszkanie czy mieszkanie, które sam wynajmujesz.

tax

Mieszkanie własnościowe – wynajem częściowy (udleje)
Jeśli wynajmujesz część swojego własnego mieszkania lub wynajmujesz je przez określony czas w ciągu roku, przychodem, który należy zgłosić do urzędu skarbowego, jest zarówno czynsz, jak i opłaty za wodę, energię elektryczną, internet i inne opłaty.

Istnieją dwa sposoby obliczania podatku w tej sytuacji, do wyboru:
1. Bundfradrag - podstawowa ulga wynosi 1,33% wartości nieruchomości, minimum 24.000 DKK. Do przychodu tego wlicza się pobrane od lokatora opłaty stałe - za elektryczność, wodę itp. Nie można odliczyć ponoszonych kosztów.
W tym przypadku nie ma konieczności prowadzenia ewidencji przychodów i wydatków.

Podatekodnajmu12

2. Regnskabsmæssigt fradrag - podatek od przychodów i kosztów ewidencjonowanych - w tym przypadku, nie ma określonej kwoty zwolnienia od podatku (brak ulgi). Do obliczenia podatku konieczne jest prowadzenie ewidencji przychodów i kosztów, związanych z najmem. Do przychodów zalicza się pobierany czynsz i płacone przez lokatora opłaty a do kosztów - opłaty stałe, tj. rachunki za wodę, prąd i inne oraz koszty prowadzonej księgowości związanej z najmem lub poniesione nakłady na utrzymanie przedmiotu najmu (np. zakup niezbędnego wyposażenia).
Różnicę pomiędzy przychodem a kosztami należy zgłosić do urzędu skarbowego w corocznej deklaracji podatkowej i stanowi ona podstawę opodatkowania.

Wynajem całego mieszkania/domu własnościowego (udleje)
W przypadku wynajmu na czas nieokreślony całej nieruchomości, należy zachowywać rachunki oraz dowody opłacania czynszu przez co najmniej 5 lat. Przychód z tego wynajmu należy uwzględnić w rocznym rozliczeniu podatkowym - forskudsopgørelse.

Podnajem - fremleje
Jeśli podnajmujesz komuś mieszkanie (lub jego część), które nie jest Twoją własnością i które sam wynajmujesz, również powinieneś zgłosić ten fakt do urzędu skarbowego.
W tym przypadku, można skorzystać z ulgi podatkowej, jeśli dochód z wynajmu nie przekracza 2/3 rocznego czynszu – do przychodu tego wlicza się opłaty stałe, np. wodę, elektryczność a także wysokość boligstøtte.
Podatek płaci się zatem od różnicy przychodu uzyskiwanego z podnajmu i ulgi.

Przyklad3

W każdym przypadku należy uwzględnić planowany przychód z najmu w deklaracji podatkowej – forskudopgørelse. Dla dokonywania rozliczeń, najlepiej zatrudnić wykwalifikowanego księgowego, który dokona kalkulacji, zgodnie aktualnym stanem prawnym i obowiązującymi stawkami podatku.

Źródło: skat.dk

1000 Znaków do wykorzystania


Polecamy

Nota prawna

Wydawcą serwisu Dom w Danii jest kancelaria prawna Advokat Thomas Refning Poulsen z siedzibą w Herning w Danii. Serwis Dom w Danii ma charakter informacyjny i nie zastępuje porady prawnej, opartej na ocenie indywidualnej sytuacji osób zainteresowanych i użytkowników Serwisu.
Wydawca serwisu dokłada wszelkich starań aby zawarte w Serwisie informacje były rzetelne i zgodne z aktualnym stanem prawnym oraz sytuacją na rynku nieruchomości w Danii.
Korzystanie z serwisu Dom w Danii jest dobrowolne, powszechne i bezpłatne. Wydawca serwisu nie ponosi odpowiedzialności za konsekwencje decyzji podejmowanych przez użytkowników Serwisu lub osoby trzecie, na podstawie zamieszczonych na stronie Serwisu artykułów, zgromadzonych danych, wyrażanych opinii i komentarzy i związanych z wykorzystaniem treści udostępnionych w Serwisie.
Jeśli nie zaznaczono inaczej Wydawca Serwisu jest właścicielem i twórcą wszystkich treści zamieszczonych w Serwisie. Wydawca Serwisu nie wyraża zgody na kopiowanie i rozpowszechnianie treści, zamieszczonych w Serwisie w celach komercyjnych.
Początek strony